Propostes de resums

Les ponències i els panells que es proposin es poden presentar on line fins el 15 de diciembre de 2016.

Per a la presentació d’una ponència, si us plau faci clic aquí.

Per a la presentació d’un panell complert, si us plau faci clic aquí.

Acceptem els articles en anglès, castellà i català. (Si us plau, accedeixi a la pàgina en l’idioma respectiu.) La longitud de cada resum no ha d’excedir les 300 paraules i ha d’exposar clarament l’objectiu, la metodologia i els resultats i conclusions de la ponència proposada.

L’acceptació o no acceptació de les propostes de resums es comunicarà el 10 de febrer de 2017.

Les actes del congrés es publicaran a la pàgina web del congrés en format PDF com a publicació electrònica amb ISBN.  Amb la finalitat d’assegurar la compil·lació, revisió i edició, si us plau assegureu-vos de comprovar i complir els terminis i la normativa de la publicació (veure el menú principal).