Premi Júnior a l’excel·lència

PREMI JÚNIOR A L’EXCEL·LÈNCIA, CICR 2015

Requisits i Procediments:

1. Abans de presentar el document complet, els participants han d’haver presentat prèviament
i rebut l’acceptació del seu resum.

2. L’article no pot excedir d’una extensió de 4000 paraules i no haurà de contenir cap referència
a l’autor. Caldrà que s’enviï el text a l’adreça electrònica: CICR@blanquerna.url.edu. Data
límit: 16 de març de 2015
.

3. Les persones que s’inscriguin als premis júnior hauran de justificar la seva condició
d’estudiant graduat o professor novell (que, en aquest marc, es defineixen com aquelles
persones que hagin defensat la seva tesis durant el període comprès entre els últims 2 anys
abans de la data de celebració del Congrés). S’haurà d’enviar, mitjançant un document
PDF, el carnet que acrediti ser estudiant universitari o bé la titulació de doctor a la direcció
CICR@blanquerna.url.edu en el moment en que es presenti l’article.

4. La persona agraciada serà informada per una representació del Tribunal decisor un mes
abans de l’inicio del Congrés. L’adjudicació definitiva estarà supeditada a l’assistència al
Congrés de la persona guardonada, lloc on s’exposarà, igualment, la comunicació a la taula que
correspongui.

5. La persona premiada acceptarà que la seva comunicació sigui publicada a les actes del
Congrés.

Tribunal:

1. El Comitè Científic del CICR ha designat a 3 persones que, particularment, dedicaran els
seus esforços a deliberar sobre les propostes rebudes per aquests premis júnior. Els noms del
tribunal s’anunciaran en la cerimònia d’entrega del guardó.

2. Els premis seran atorgats atenent a l’excel·lència de l’estudi, la contribució al coneixement i
el desenvolupament clar i concís de la tesis en relació amb el tema del Congrés.

3. El guardó podrà ser designat com desert si el tribunal així ho decideix. La decisió del tribunal
serà inapel·lable.