Inscripció

La inscripció al Congrés inclou l’assistència a totes les sessions de l’esdeveniment, la documentació, les actes del congrés (publicació Trípodos), els coffee breaks i els dinars.

Totes les persones que signin una comunicació han d’inscriure’s al Congrés.

PREUS Fins el 20/04/17 Després 20/04/17 A partir del dia de benvinguda 8/06/17
Quota general 200 € 225 € 250 €
Estudiants de doctorat* 90 € 115 € 140 €

* Adjuntar fotocòpia del carnet d’estudiant.

Complementar el formulari d’inscripció