Dates importants

Dates del Congrés: Dijous dia 8 i divendres dia 9 de juny de 2017
Lliurament de resums: Termini ALLARGAT fins al 9 de gener de 2017
Confirmació dels resums acceptats: 10 de febrer, 2017
Enviament de l’article complert: Fins el dia 27 de març, 2017 (únicament aquelles persones que desitgin que la seva comunicació es publiqui a les actes del congrés)
Inscripció: Abans del dia 20 de abril, 2017 (amb descompte)