Presentació

La centralitat que ha adquirit la pantalla en la darrera dècada implica un canvi cultural de caràcter qualitatiu, i marca un punt d’inflexió en el procés massiu i generalitzat de digitalització. La pantalla en si mateixa és un fenomen que mereix una atenció diferenciada i específica ja que modifica la mateixa naturalesa de la informació. La pantalla implica connexió i cada cop més, també interacció, sigui amb la informació (hipertext) o bé, directament, amb les persones que la generen (xarxes socials).

La propera edició del Congrés Internacional de “Comunicació i Realitat” 2017, proposa el tema Reality and screen: a postmodern mirror. Convidem a acadèmics, professionals i estudiants a fer un exercici de prospectiva que doni resposta a questions com: Quines són les perspectives de futur d’aquest nou estadi de la societat de la informació? Es tracta de canvis irreversibles o, com ha passat amb el retorn del vinil, encara poden ser objecte d’un replantejament? Podria ser que, a llarg termini, la pantalla esdevingués la via d’accés a la informació dels pobres, mentre que les classes benestants optessin pel llibre de paper en comptes del PDF o pel disc en comptes d’un arxiu mp3?

© 2017 CICR. All rights reserved.