Conferència inaugural

El teòleg i antropòleg Lluís Duch reflexionarà sobre la crisi de les transmissions

Lluís Duch i Álvarez (Barcelona, 1936) oferirà la conferència titulada “Una societat fortament afectada per la crisi de les transmissions” per inaugurar el novè Congrés Internacional Comunicació i Realitat, dedicat en aquesta edició a la pantalla i el seu rol en la postmodernitat. La reflexió de Lluís Duch es dirigirà a descriure com les societats de contemporànies es troben afectades per una fortíssima crisi de les transmissions, que també es pot expressar com un desmatellament de la memòria col·lectiva. Aquesta crisi origina “un intens desemparaulament de les formes de vida d’homes i dones, que es troben segrestats per les urgències del moment present, fabricades sovint pels interessos econòmics”, en paraules de Duch. Aquesta crisi gramatical que patim té uns precedents llunyans, ja que la trobem descrita, analitzada i interpretada per intel·lectuals decimonònics de la solvència de Georg Simmel, Hugo von Hofmannsthal, Arnold Schönberg o Rainer M. Rilke. La reflexió de Duch es dirigirà a posar al dia les condicions actuals de tots els que treballen en la transmissió cultural.

Lluís Duch i Álvarez és monjo benedictí al monestir de Montserrat des de 1963 i doctor en teologia per la Universitat de Tubinga-Alemanya (1973). Se’l considera un dels referents europeus en antropologia cultural, àrea de coneixement a la qual ha dedicat el gruix de la seva obra. Els seus darrers llibres són: L’exili de Déu (2017), Religión y política (2014), Religió i comunicació (2010). També és autor de Un extraño en nuestra casa (2006), Algunes interpretacions del cristianisme (2004), Ambigüitats de l’amor (2004) i Antropología de la religión (2001).

Presentació:  Reality and screen: a postmodern mirror

La centralitat que ha adquirit la pantalla en la darrera dècada implica un canvi cultural de caràcter qualitatiu, i marca un punt d’inflexió en el procés massiu i generalitzat de digitalització. La pantalla en si mateixa és un fenomen que mereix una atenció diferenciada i específica ja que modifica la mateixa naturalesa de la informació. La pantalla implica connexió i cada cop més, també interacció, sigui amb la informació (hipertext) o bé, directament, amb les persones que la generen (xarxes socials).

La propera edició del Congrés Internacional de “Comunicació i Realitat” 2017, proposa el tema Reality and screen: a postmodern mirror. Convidem a acadèmics, professionals i estudiants a fer un exercici de prospectiva que doni resposta a questions com: Quines són les perspectives de futur d’aquest nou estadi de la societat de la informació? Es tracta de canvis irreversibles o, com ha passat amb el retorn del vinil, encara poden ser objecte d’un replantejament? Podria ser que, a llarg termini, la pantalla esdevingués la via d’accés a la informació dels pobres, mentre que les classes benestants optessin pel llibre de paper en comptes del PDF o pel disc en comptes d’un arxiu mp3?